Únor 2018

27.2.

27. února 2018 v 11:17
du: sjl: str. 82/ 🐞
Mat: PZ: str.24/úloha 2
cit: str.66

26.2.

26. února 2018 v 11:41
du: sjl: str.80/ slnieckova uloha
Cit: str. 65: Zart
PRV: učivo: Vyvin zivocichov
Kreslili sme si a popisovali vývojové štádia motyla.

23.2.

23. února 2018 v 11:26
du: sjl: str.79/3 a,b
ucivo: delenie slov na slabiky
mat: uč. str: 55/7
V PZ sme vypracovali str. 23/1,2
geom časť: str.4/2
Cit: str.64

22.2.

22. února 2018 v 10:36
du: mat: uč.str.55/3
PZ: po str. 22/2
Pisali sme 5- min. na príklady typu: 45+7, 68+4,...
sjl: str.78/6

20.2.

20. února 2018 v 9:37
du: sjl: v sk. zošite dopísať a dokresliť príbeh ( str.78/4 b).
mat: uč. str.54/1 a, b, c, d
Nové príklady majú v sk. zosite.
PZ: prišli sme po str. 20// 1
cit: str.62

19.2.

19. února 2018 v 8:45
du: sjl: str.78/3
Nove učivo: Jednoslabicne slova
prv: pracovný list na opakovanie učiva o pôde ( na známku)
cit: Nenápadný zdravotník

16.2.

16. února 2018 v 10:20
du mat: PZ: str. 18/ 3, 4, 5
cit: Snezna tabula
Z prvouky zopakovat zo zošita učivo o pôde. Budeme pracovať v pracovnom liste na známku.

15.2.

15. února 2018 v 10:37
DU: sjl:77/9 b
mat: uč. str. 52/16 b,
Cit: na zajtra sa naučiť naspamät prvé 3 strofy z básnicky Sankovacka.

13.2.

13. února 2018 v 10:10
du: sjl: str.77/6a
Mat: uč.str.51/4
cit: str.59

9.2.

9. února 2018 v 12:01
du: SJ :str. 75/ 6
Na hodine sme robili doplnovacky i/y v pracovnom liste, vysvetľovali význam neznámych slov a tvorili na ne vety.
MAT: v sk. zosite sčítavanie a odcitovanie 2-cif. čísla s desiatkami.
Prvouka: Dostali sme nové brožúrky o zdraví, vnich sme čítali a vyplnovali úlohy.
Cit: čítali sme z nového Vrabceka. DU z čítanky nie je.

8.2.

8. února 2018 v 9:16
du: Mat: uč. str.51/2 a,b
PZ: na hodine sme vypracovali str. 12

7.2.

7. února 2018 v 9:45
Preberane učivo: SJ: nové učivo žiadne, nakoľko chyba 7 žiakov. Stále opakujeme spoluhlásky.
MAT: zložené slovne úlohy , PZ- str.11
Cit: str. 57

6.2.

6. února 2018 v 9:02
du: Sj: utvoriť vety na slova: gyps ( sádra), kýchat, plytký, cirkus, krajina
Z učebnice sme v škole nepracovali, písali sme vety na tabuľu a do zošita.
MAT: v PZ sme vypracovali str. 10 ( predná strana).
DU: uč. str.49/7 a,b
Čítanie: Medveď a líška

5.2.

5. února 2018 v 11:09
du: SJ: str: 74/3
( stale opakujeme tvrdé a makke spoluhlásky)

1.2.

1. února 2018 v 10:12
du: MAT: uč. str.49/ 2 a, b
V PZ - predna strana: pocitali sme na str.9( cela)
V PZ - geom strana: str.3/ 1, 2, 3
du: SJL: str.75/ 9 ( každé slovo napísať a zakruzkovat v ňom makke spoluhlásky).