Leden 2018

30.1.

30. ledna 2018 v 10:18
du: mat: uč. str.48/22
cit: str.55 (Bláznivá metelica)

26.1.

26. ledna 2018 v 12:04
du SJL: str.75/7 ( prvých 5 viet)
MAT: uč. str.47/17
V PZ sme prišli po str.8

24.1.

25. ledna 2018 v 11:16
du: SJL : str.74/4 a,b
MAT: uc.: str. 46/5

23.1.

23. ledna 2018 v 9:37
du: sjl: str.73/ 3.🐞
Mat: PZg: str.1/2,3

22.1.

22. ledna 2018 v 9:49
du: sjl: str.73/1.🐞

15.1.

15. ledna 2018 v 12:41
du: SJ: str.70/15

11.1.

11. ledna 2018 v 9:35
du: uc.: str:43/55
Zajzra polročná preč.z mat.

9.1.

9. ledna 2018 v 10:32
du: SJ: str. 67/4 ( pomenovať slova a na 3 ľubovoľne napísať vetu)
MAT: PZ: str: 61/4,5
str: 62/6
OZNAM: Vo štvrtok píšeme diktát a polročnú previerku zo SJL, v piatok z MAT, v pondelok z PRV.
V sk. zošita zo Sj a mat. precvicujeme učivo.

8.1.2018

8. ledna 2018 v 13:03
du: sjl: str. 67/5
Cit: z čítanky nič nové, mali sme tr. kolo súťaže HK

Oznam: Dna 16.1. bude o 17,00 hod tr aktív formou konzultácii.