25.3.

Včera v 10:51
DÚ: MAT: uč. str. 89/5

Čít.: str. 88,89
 

22.3.

Pátek v 10:25
DÚ: SJ: str. 76/ 2.ruka

MAT sme dnes nemali, nakoľko sme mali aktivitu WORKSHOP ku knihe "Tajní agenti". ( zopakovať si celú násobilku!)

VL: Jar a premeny v obci ( str. 2 zozadu)

21.3.

Čtvrtek v 11:47
DÚ: SJ: Dokončiť, skontrolovať po pravopisnej stránke a nakresliť obrázok k príbehu v šk. zošite.

MAT: geom. úloha (môžu rysovať do zošita dú):
1. Narysuj úsečku CD s dĺžkou 5 cm. Narysuj úsečku KL, ktorá je 2 krát dlhšia ako úsečka CD.

2. Narysuj úsečku PR s dĺžkou 6 cm. Narysuj úsečku ST, ktorá je 3 krát kratšia ako úsečka PR.
 


20.3.

Středa v 11:33
OZNAM: Dnes som dávala deťom čipy do ŠJ ( dúfam, že ich aj priniesli Usmívající se ).

18.3.

18. března 2019 v 11:18
DÚ: MAT: Precvičovali sme príklady typu: 45:5.3= , 6.4:8= .....
Tieto typy príkladov majú napísané v zošite.

PZ: Na hodine sme pracovali v geom. časti na str. 10/4 (mnohouholníky a ich vrcholy).

15.3.

15. března 2019 v 10:36
SJL: Prebrané učivo - Podstatné mená (úvod)
DÚ: Napísať 6 viet a zelenou v nich vyznačiť podstatné mená

MAT: Precvičovať zložené slovné úlohy - v pondelok bude 5-minútovka
DÚ: slovná úloha:
Na začiatku roka chodilo do základnej školy 852 detí. Počas roka prišlo do základnej školy ešte 20 detí a odišlo do inej školy 15 detí. Koľko detí chodí do základnej školy teraz?

VL: uč. str. 30

14.3.

14. března 2019 v 10:49
DÚ: SJL: str. 74/ 1.ruka

MAT.: PZ geom.: str. 10/3
str. 11/4

12.3.

12. března 2019 v 12:48
SJ: Nove učivo: Slovne druhy
DU: str. 72/4 ( pomáhajú si podľa cvičenia c.3)
MAT: precvicovali sme príklady na prednosť poctovych operácii . Písomnú DU dnes nemajú.
Cit.: Čítame knihu potrebnú na besedu ( 22.3.)

11.3.

11. března 2019 v 11:56
DÚ: MAT: opakovanie premeny jednotiek dĺžky
V zošite dú majú príklady. Doma prosím orecvičovať.

Upozornenie! Zajtra píšeme opravný kontrolný diktát na vybrané slová.

8.3.

8. března 2019 v 10:31
DÚ: SJL: Vybrať z každej obojakej spoluhlásky 1 vybrané slovo a utvoriť naň vetu.
MAT: PZ: str.33/ 3,4
str. 34/1
VL: Nové učivo sme nepreberali, písali sme krátky test.

Kam dál