18.6.

18. června 2019 v 8:13
DÚ: SJL: str. 112/1
MAT: slovná úloha v zošite DÚ
 

3.6.

3. června 2019 v 10:40
OZNAMY:
1. Tr. aktív bude zajtra 4.6. o 17,00 hod. ( spoločný, podľa záujmu po ňom individuálne)

2. Forogr. VISION - poslať peniaze alebo vrátiť do piatka

3. Prihlášky na EV/NV - takisto do piatka!

4. Brožúrky , ktoré dostali - do štvrtka peniaze alebo vrátiť.

DÚ: MAT: PZ: str. 58/3, 5
str. 59/ 1
SJL: I keď sme hodinu nemali, treba si začať opakovať celoročné učivo, nakoľko v piatok máme naplánovanú previerku ( havne vybrané slová a slovné druhy).

23.5.

23. května 2019 v 11:15
DÚ: SJL: str. 107/ 1. ruka ( vety odpísať, slovesá podčiarknuť)

MAT : precvičovať príklady v šk. zošite - zajtra previerka!

ŠvP :
Odchod: cca 8,OO hod
Zraz pred školou 7,30 - 7,45 hod

Príchod do Bratislavy: v piatok , cca 16,00 - 16,30 hod ( presnejší návrat bude vyvesený v ten deň na bráne školy)
 


20.5.

20. května 2019 v 12:02
DÚ: MAT: Opakovanie násobenia, delenia ( v zošite majú príklady)
V piatok píšeme výstupnú previerku. ( nič ťažké, príklady priebežne opakujemeUsmívající se)

SJL: Dnes hodinu nemáme, ale upozorňujem na zajtrajší diktát na písanie čísloviek.


OZNAM: Vo štvrtok priniesť podpísané tlačivo do ŠvP ( majú ho v ŽK).

16.5.

16. května 2019 v 12:11
DÚ: SJL: Nové učivo: Slovesá
str. 105/7
Zopakovať aj písanie čísloviek.

MAT: na hodine sme vypracovali v PZ: str. 55/1, 4, 5
DÚ: v zošite majú podobné príklady ako v PZ/ str. 55/5

10.5.

10. května 2019 v 8:28
DÚ: SJL: Číslovky: str. 101/4b)
VL: Vodstvo na mape Slovenska ( str. 42 - 43)

7.5.

7. května 2019 v 10:51
DÚ: SJL: str. 97/2. ruka
Precvičovať určovanie zámien vo vete.
MAT: PZ g: str.17/1,2,3

OZNAM:
Prosím rodičov, ktorí majú možnosť sponzorovať deti v ŠvP formou rôznych drobných darčekov z práce ( spomínala som Vám to na tr. aktíve). Môžete mi to priniesť do školy.
Veľmi pekne ďakujemLíbající.

2.5.

2. května 2019 v 11:43
DÚ: SJL: str. 96/ 11
Precvičovať určovanie podst. mien, príd. mien a zámien vo vetách.

MAT: Prednosť počtových operácií (príklady majú v zošite).

30.4.

30. dubna 2019 v 9:06
DÚ: SJL: str. 96/8 (obidva stĺpce)

MAT: uč. str. 77/5


26.4.

26. dubna 2019 v 9:42
DÚ: SJL: str. 95/6 b)
Naučiť sa vymenovať osobné zámená (majú ich v zošite)

MAT: uč. str. 66/ 4,5,6

VL: str.38

Kam dál