15.6.

15. června 2018 v 9:34
DÚ: SJL: Napísať 6 opytovacích viet.
MAT: uč. str. 74/4
Čít.: str. 116 "Všade dobre..."
 

14.6.

14. června 2018 v 9:33
DÚ: MAT: uč.: str. 77/ 10 (počítať vedľa seba)

Upozornenie: PZ z MAT už žiaci nemusia nosiť. Počítať budeme iba do malých zošitov.

5.6.

5. června 2018 v 10:25
DÚ: MAT: PZ -str. 64/ 4,5
Čít.: z čítanky sme nečítali, dostali sme nové číslo Vrabčeka
 


4.6.

4. června 2018 v 14:13
DÚ: Dnes bez písomnej dú.

Zajtra nás čaká previerka z MAT. ( opakovať hlavne písomné sčit. a odčit. s prechodom cez 10 tku)

31.5.

31. května 2018 v 11:30
DÚ: MAT: uč.: str. 76/2 (dole)
SJL: napísať 7 slov na tvrdú spol. a 7 slov na mäkkú spoluhlásku ( aby po spoluhláskach nasledovalo i/í alebo y/ý).

Nezabudnúť ! Zajtra nebude vyučovanie, oslavujeme MDD.
V pondelok bude previerka a diktát zo SJL, v utorok previerka z MAT.

30.5.

30. května 2018 v 10:58
OZNAM:

Dňa 1.06.-MDD: Pôjdeme k Malému Draždiaku, kde budú mať deti súťaživé hry. Športovo sa obliecť.
Dňa 5.06.-Tr. aktív od 17,00 - 18,OO hod
Dňa 6.06. - fotografovanie
Dňa 7.06. o 17,00 hod. - Akadémia

Budúci týždeň píšeme výstupné previerky zo SJL a MAT. Termín deťom ešte upresním.

25.5.

25. května 2018 v 9:32
DÚ: SJL:
Veta: Deti nakreslili na veľký papier farebnú dúhu.
Z vety majú správne zaradiť všetky hlásky :

Samohlásky:
Spoluhlásky :
Dvojhlásky:

MAT: uč. str. 77/7 a) b)
Čít.: str. 108
PRV: Opakujeme učivo o raste rastlín.

14.5.

14. května 2018 v 11:21
DÚ: SJL: Na stredu majú urobiť "plagát" o vybratom zvieratku. Informácie majú získať z internetu. Robia to na výkres A3 (veľký). Obrázok zvieratka môžu nakresliť alebo nalepiť. Z prác si urobíme výstavku.

PRV: POKUS na DÚ : Do misky dať namočenú vatu so strukovinami fazule alebo šošovice. Keď semená zaklíčia a začnú rásť výhonky, treba to priniesť do školy.

11.5.

11. května 2018 v 8:28
DÚ: SJL: str. 112/13 a) b) ( Koľko nôh má ježko? )

MAT: uč. str. 71/ 11 ( pomáhajú si odčitovaním )
Na hodine sme vypracovali v PZ str. 53

Čít: nezabudnúť sa naučiť ( alebo zopakovať) báseň naspamäť" Mamičkino poď"trí žiaci, ktorí dnes neboli z dôvodu súťaže v škole.

Oznam: Peniaze za plánovaný výlet mi môžu žiaci už priniesť. Ak niekto s výletom nesúhlasí, prosím napíšte mi to do slovníčka, aby som mohla nahlásiť záväzný počet.

7.5.

7. května 2018 v 9:37
Dú: SJL: str. 111/ slniečková úloha b)
Pripomenutie:

Prosím nezabudnúť poslať peniaze za vyvolané fotografie alebo fotografie vrátiť.

Kam dál