19.10.

Včera v 9:34
DÚ: SJL: str. 28/ 12 ( zopakovať si všetky vabrané slová po "b" a k nim príbuzé).
MAT: uč. str. 15/2
PZ: vypracovali sme str. 25 a cv. 1/26
VL: písali sme test na temat. celok "Voda". Nové učivo sme nepreberali.
 

18.10.

Čtvrtek v 9:41
DÚ: SJL: str. 28/ 10
MAT: uč. str. 14/ 2, 3
Zopakovať si násobenie a delenie č. 2
PZ: na hodine sme vypracovali cv. 4/24, cv. 1/ 25
Čít.: str . 27, 28

12.10.

12. října 2018 v 10:34
SJ: str. 26/2
MAT: uč. str. 10/ 4
VL: str.10, 11
 


11.10.

11. října 2018 v 9:19
SJ: str. 24/5
Do pondelka sa naučiť vybrané slová po "B". ( uč. str. 26 hneď pod nadpisom)
MAT: zajtra píšeme päťmin. na násobenie č. 2.
VLA: Zopakovať si učivo o dopravných prostriedkoch a dopr. značkách.

10.10.

10. října 2018 v 8:39
OZNAM:

Prosím rodičov, aby zodpovedne pripravovali žiakov na plavecký výcvik vrátane cestovných lístkov, nakoľko automat na lístky pri ceste "tam" nie je, pri ceste "späť" nás zase kupovanie lístkov v automate zdržuje, preto najbližší spoj nestíhame. (Včera bol automat dokonca nefunkčný). Preto v prípade, ak žiak nebude mať 2 cestovné lístky, plaveckého výcviku sa nezúčastní.

5.10.

5. října 2018 v 8:45
DÚ: SJL: str. 18/12 - slová napísať a na každé utvoriť vetu.
MAT: PZ: str. 17/1, 2
VLA: Dopravné značky ( str. 8 - 9 )

4.10.

4. října 2018 v 9:42
DÚ: SJ: str. 18/9 ( cvičenie zamerané na slabikotvorné l/ĺ, r/ŕ )
MAT: uč.: str. 8/ 6
Čít.: str. 20

28.9.

28. září 2018 v 8:42
DÚ: SJ: str. 14/ 3. ruka ( spodná úloha)
MAT: uč. str. 5/4
VLA: str. 6 Doprava v obci

OZNAM: V pondelok píšeme vstupnú previerku z matematiky.
Žiaci, ktorí pre neprítomnosť v škole previerku zo SJ nepísali, budú ju písať budúci týždeň.

27.9.

27. září 2018 v 11:29
DÚ: SJ: Žiaci majú v zošite napísané slová ktoré majú očíslovaním usporiadať podľa abecedy.
MAT: PZ: str. 11/5
str. 12/2,3
Čít.: str. 16

OZNAM: Zajtra píšeme vstupnú previerku zo SJ ( opakovanie učiva 2. ročníka).

Upozornenie! Nezabudnúť naučiť sa učivo z vlastivedy.

25.9.

25. září 2018 v 12:39
DÚ: SJ: str. 13/ 18
Upozornenie: Žiakov, ktorí dnes dostali z abecedy známku 3 zajtra vyskúšam.

Kam dál