25.5.

Pátek v 9:32
DÚ: SJL:
Veta: Deti nakreslili na veľký papier farebnú dúhu.
Z vety majú správne zaradiť všetky hlásky :

Samohlásky:
Spoluhlásky :
Dvojhlásky:

MAT: uč. str. 77/7 a) b)
Čít.: str. 108
PRV: Opakujeme učivo o raste rastlín.
 

14.5.

14. května 2018 v 11:21
DÚ: SJL: Na stredu majú urobiť "plagát" o vybratom zvieratku. Informácie majú získať z internetu. Robia to na výkres A3 (veľký). Obrázok zvieratka môžu nakresliť alebo nalepiť. Z prác si urobíme výstavku.

PRV: POKUS na DÚ : Do misky dať namočenú vatu so strukovinami fazule alebo šošovice. Keď semená zaklíčia a začnú rásť výhonky, treba to priniesť do školy.

11.5.

11. května 2018 v 8:28
DÚ: SJL: str. 112/13 a) b) ( Koľko nôh má ježko? )

MAT: uč. str. 71/ 11 ( pomáhajú si odčitovaním )
Na hodine sme vypracovali v PZ str. 53

Čít: nezabudnúť sa naučiť ( alebo zopakovať) báseň naspamäť" Mamičkino poď"trí žiaci, ktorí dnes neboli z dôvodu súťaže v škole.

Oznam: Peniaze za plánovaný výlet mi môžu žiaci už priniesť. Ak niekto s výletom nesúhlasí, prosím napíšte mi to do slovníčka, aby som mohla nahlásiť záväzný počet.
 


7.5.

7. května 2018 v 9:37
Dú: SJL: str. 111/ slniečková úloha b)
Pripomenutie:

Prosím nezabudnúť poslať peniaze za vyvolané fotografie alebo fotografie vrátiť.

4.5.

4. května 2018 v 9:43
DÚ: MAT: PZ: str. 51/3,4,5
SJL: Utvor vety na slová: fialôčka, vädnúť, oblôčik, deväť, vôňa, päta
Čít.: str. 98 - 99

2.5.

2. května 2018 v 10:44
DÚ. MAT.: uč. str. 71/2
Na hodine sme preberali nové učivo: odčitovanie 2-cif. čísel s prechodom cez desiatku, napr. 63 - 27
SJL: opakujeme druhy viet, DÚ dnes zo SJL nemáme
Čít: str.97

30.4.

30. dubna 2018 v 11:38
DÚ: SJL: str. 109/ slniečková úloha b)
Čít.: O načisto obrátenej krajine ( po str. 95)
PRV: opakovanie učiva o rastlinách ( písali sme krátky test).

26.4.

26. dubna 2018 v 9:28
DÚ: MAT: uč. str. 68/8
SJL: Napísať 1 vetu oznamovaciu, 1 opytovaciu, 1 želaciu, 1 zvolaciu a 1 rozkazovaciu.

24.4.

24. dubna 2018 v 7:48
DÚ: MAT: uč.: str. 65/24
SJL: str.109/14
Čít.: str. 92/ O uspávanke

23.4.

23. dubna 2018 v 9:30
DÚ: SJL: str. 107/ lienková úloha ( okrem napísania slov s mäkčeňom vybrať 3 slová a utvoriť na ne vetu)

Kam dál